Esta web utilisa Cookies propies i de tercers per a oferir-te una millor experiencia i servici.


Accepte Llegir més

Qui Som

Arrels

L’Escola Infantil “El Barranquet”, és un centre públic que depen de la Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport. Està en funcionament des del 02 de maig de 1985.

Acull a infants de 0 a 3 anys i estan atesos per personal perfectament qualificat. Es troba en la localitat d’Onil, a als afores i al costat de l´ermita de la Mare de Déu de la Salut. Darrere mateix està el CEIP de la Mare de Déu. Es diu així perquè per baix passa una eixida d´aigua de les muntanyes. Prop hi ha vestigis d´antigues fundicions romanes.

Poble de l’interior de la província d’Alacant, a la comarca de l´Alcoià, a la subcomarca de la Foia de Castalla. El municipi està adscrit al partit judicial d’Ibi i és conegut com el bressol de les nines i les joguines. Compta amb una població de 7.565 habitants (segons INE 2014).

Actualment, el centre té 7 unitats (3 d´un a dos anys, 3  de dos a tres anys i 1 mixta per a xiquets/es d´un a tres anys), 9 educadores, 1 mestre que exerceix les funcions de director/a, 1 conserge, 3 del personal de neteja, 1 cuinera, 1 ajudant de cuina, 5 monitores de menjador i 114 alumnes.

Membres

El nostre projecte depen de l’harmonia entre els grups humans que conviuen dins de l’Escola, on cadascú hi té el seu rol:

Els infants

Són el centre del projecte, per això hem creat i dotat les aules a les seues necessitats per poder acompanyar-los de la millor manera possible, des del respecte, en el seu desenvolupament integral. Actualment són 114.

Les famílies

Una de les característiques més rellevants del projecte és la implicació de les famílies. La seua presència és fonamental per a l’adaptació de l´infant al nou espai i a les noves persones de l’entorn. Participen en l’organització d´algunes festes programades. La seua participació en la vida de l’escola es realitza des de diferents àmbits: tallers, aportació de material, participació en festes, activitats extraescolars, activitats per a la formació i per a la informació de pares i mares, i contribueix, en la mesura de les seues possibilitats, a la millora de les condicions físiques i educatives de l’escola, i ens transmeten les necessitats que van sorgint.
El principal canal de cooperació dels pares i mares, és l’AMPA. Totes les famílies que ho desitgen, poden formar part de l’associació.

En aquesta etapa educativa el treball amb els pares i mares és important, ja que tant ells com nosaltres tenim un objectiu comú: el desenvolupament integral dels infants. Per aquest motiu la coordinació i la comunicació entre la família i l’escola no siga només una qüestió de formalitat, sinó un requisit previ per aconseguir els objectius comuns.

Per tot això, la participació de les famílies, sobretot a l’Educació Infantil, es considera com un criteri de qualitat, a més d’una garantia d’eficàcia de l´acció educativa.

A través de l’intercanvi i la comunicació, les famílies coneixeran el que fem a l’escola per mitjà d’informes, circulars, reunions, etc., facilitant amb això la confiança mútua perquè entenguin així la necessitat de la seua ajuda i col·laboració. L’orientació i informació que les educadores compartim amb els pares/mares es concreten en: entrevistes individuals per demanda d’aquests o de l’educadora (entrevista inicial i tutories) i reunions al llarg del curs (a principi i final de curs).

Participen activament en el temps d´acollida, recolzant emocionalment els seus fills, confiant en les seues possibilitats i col.laborant en tot el procés. Cal acceptar la seua presència dins de l´espai. Són especialment importants perquè permet un distanciament gradual de l´infant de la figura d´aferrament a mesura que va adquirint una major seguretat emocional i va construint els nous vincles afectius. Aquesta presencia acostuma a ser poc comuna i no volem que siga així al nostre espai, ja que de vegades genera tensions i conflictes entre adults.

El principal canal de comunicació dels pares i mares, és l’AMPA. Totes les famílies que ho desitgen, poden formar part de l’associació. Col·laboren en l’organització de festes, tallers, activitats extraescolars, activitats per a la formació i informació de pares i mares, i contribueix, en la mesura de les seues possibilitats, a la millora de les condicions físiques i educatives de l’escola, transmetent a l’Ajuntament les necessitats que van sorgint.

S’informa que l’horari d’atenció a les famílies serà tots els dimecres de 17 a 18 hores.
§ L´educadora us convocarà cada trimestre, o quan sigua necessari, per a la realització d’una reunió on us informarà sobre aspectes organitzatius i educatius, així com d’altres temes relacionats amb el desenvolupament educatiu dels vostres fills.

Aquest dia heu de portar a la classe tots els materials que us hem indicat prèviament i totes les autoritzacions juntament amb el qüestionari de l´alumnat emplenat.

L’equip pedagògic

Està format per nou educadores més un mestre que té les funcions de director/a, que vetllen per la continuïtat del projecte. La seua funció és acompanyar els processos vitals, emocionals i d’aprenentatge dels xiquets/es en el seu dia a dia; coordinar les activitats educatives; plantejar actuacions comunes en la resolució de situacions problemàtiques i avaluar els processos. Vetllen per l’organització de l’espai i del material. Les propostes educatives se centren en oferir-los un espai adequat perquè puguen desplegar les seues capacitats.