Esta web utilisa Cookies propies i de tercers per a oferir-te una millor experiencia i servici.


Accepte Llegir més

Com funcionem

Des de l’Escola Infantil “El Barranquet” vos donem la benvinguda. Amb la incorporació dels vostres fills al primer cicle d’Educació Infantil, tots (famílies, infants i educadores) hem d’adaptar-nos a la nova situació. Creiem que la comunicació i la informació donen tranquil·litat i ajuden a adquirir aquesta confiança mútua tan necessària perquè el període d’adaptació/temps d´acollida no siga problemàtic.

HORARI
Entrada relaxada d´octubre fins a juny serà de 9:00 a 9:30 hores. Els  que, arriben més tard, pels motius que siguen, han d´avisar a l’educadora el dia anterior o si escau cridar per telèfon a les 9 d’aquest mateix dia, per comunicar-ho i tindran fins les 11:45 per poder entrar.

INFANTS 1 ANY:

INFANTS 2 ANYS:

. Els infants que NO es queden al MENJADOR de 11:45 a 12 hores.

. Els infants que es QUEDEN al MENJADOR de 12:45 a 13 hores.

. NO hi ha servei de MIGDIADA

TEMPS D´ACOLLIDA/VINCULACIÓ

És un període molt important en què l’infant crea vincles afectius amb les educadores i amb altres iguals. Com es viuen els primers dies, incideix en els sentiments que l’escola desperta a la criatura més endavant. És per aquest motiu que es contempla amb l’acompanyament de les famílies durant el temps que ho necessita per sentir-se segur, i confiat, a l’escola.

Per a nosaltres, és un procés d´acollida i d´acompanyament emocional dels infants i de les famílies que s´incorporen per primera vegada a l´institució escolar. Dura el temps que cada infant necessite per sentir-se segur en el nou espai i amb la suficient confiança amb la nova figura adulta de referència, com per a no necessitar la presència de ningun familiar. Els educadors, juntament amb la família, valoraran quin es el millor moment per a la separació/absència de la persona d´aferrament, de referència. Per tot açò es necessari certa flexibilitat horaria respectant en tot moment el procés en el qual es troba l´infant.

És un procés complex i sovint dolorós. Complex per als infants i les famílies, perquè exigeix un alt grau de responsabilitat, donada la fragilitat dels implicats. Dolorós perquè pot fer sentir molta inseguretat pel que fa a les estructures de vincle entre fills i progenitors perquè  encara no disposa de mecanismes simbòlics autònoms per entendre que succeeix.

Per això volem donar-li un nou enfocament a aquest període que permeta l’accés a la separació de l´infant, com una conquesta seua i no com l’acceptació més o menys resignada d’una distància imposada. Els infants que no estàn preparats per a eixa separació, ho viuen com una situació d’abandó per part dels progenitors en mans d’un nou adult desconegut. El plor desesperat, trist i persistent durant 3 o 4 setmanes, en moltes ocasions es viscut com el preu normal “fins que s’acostumen”. Aquesta situació és molt dolenta per a l´infant i molt difícil d’entendre per la seua part, causant molt  mal emocional.

És necessari respectar el ritme de cada infant i els seus espais i garantir que les famílies viuran la iniciativa de la separació, com una mostra de confiança dipositada en els progenitors per la fortalesa i fiabilitat dels vincles. Es la família la que dona el relleu de l’acompanyament a l’espai educatiu, dona la seua confiança en els nous adults i el nou espai, al seu fill.

La nostra proposta suposa, el convenciment que l ́infant és curiós per naturalesa i el seu impuls és ampliar el seu territori de relacions i coneixements. Si oferim a les criatures una situació en la qual no senta que se li empeny a allunyar-se, seran ells mateixos qui prengen la iniciativa.

Per a nosaltres el temps d’acollida-separació, transcurreix com un temps de coneixement mutu i de construcció de confiança necessària entre família i escola.

Es recomana que vinga el pare o la mare, però també pot realitzar aquest acompanyament algun iaio, iaia, germans,… o qualsevol adult que siga conegut per l´infant i li inspire i done seguretat. Tal i com diu l´Ordre 21/2019 de 30 d´abril, per la qual es regula l´organització i el funcionament de les escoles infants de primer cicle de titularitat pública. En el punt 1.14. criteris bàsics per al procés d´adaptació i acollida diu literalment “L´objectiu és que l´infant se senta segur, conegut i protegit a l´escola: per a la qual cosa necessita que un familiar de referencia (pare, mare, iaio, tia..) compartisca amb ell durant els primers dies, setmanes o mesos, la descoberta i la familiarització amb el nou espai, així com els primers contactes de relació, d´afecte i de seguretat que, poc a poc, es construirà amb les educadores i demés personal del centre.

L´infant d´aquesta manera no és forçat a la separació “abandonament” dels progenitors fins que ell no disposa de referents que li asseguren que no s’enfronta a cap amenaça. D’aquesta manera els plors disminueixen molt i molt, a més de no tenir signes d’angoixa.

Tots sabem que l’aprenentatge és possible quan hi ha un compromís emocional acceptat amb els significats de l’entorn on es produeix. En aquest sentit l´infant precisa identificar el centre i les relacions que es produeixen com a resultat d’una relació acceptada i segura.

Cada infant es diferent, i per tant pot viure aquest proces de separació-adaptació amb una intensitat i unes reaccions molt diverses. Per tant, és obert i no té un final concret.

En cas de que aquest temps s’allargara molt s’iniciaria un treball conjunt entre família i educadores per tal de dissenyar un pla d’acollida i acompanyament més individualitzat. D’altra banda, n’hi ha situacions en les quals l´infant viu aquesta separació-adaptació de forma molt natural i en pocs dies, els familiars poden deixar d’acompanyar-lo durant tota la franja escolar.

Creiem que fins i tot els que no poden tenir acompanyament familiar durant la primera fase d´acollida, es beneficien de la presència d’altres famílies. Sembla que és difícil que un infant se senta segur si observa en l’ambient un sol adult i molts més infants com ell. Hi ha estudis que demostren que la sensació és d’inseguretat: no comprèn qui el cuidarà si només hi ha un adult, i de seguida perceben la possibilitat que diversos infants necessiten aquest adult al mateix temps. La presència de més adults a l’ambient genera seguretat perquè sent que pot ser atès en qualsevol moment; i de fet, així és com ho anem a fer. El més important és que els adults que poden quedar-se durant l’acollida, senten que poden acompanyar altres infants (a més del seu propi fill o filla) ja que hi haurà molts moments que el seu no els necessitarà i que algun altre  pot requerir l´acompanyament d’un adult.

PRINCIPIS                

. L’ESCOLA és un ESPAI D´INFANTS.

. Entenem a cadascú com a persona DIVERSA i respectem la diversitat.

. L’acompanyament amb respecte i cura, el DIÀLEG AMABLE.

. La FORMACIÓ continuada de l’equip docent i els espais de formació oberts a les famílies.

. L’OBSERVACIÓ, la documentació i l’escolta per apropar-nos al món dels infants. La relació infant-adult a diferents distàncies.

. Un PROJECTE educatiu DEMOCRÀTIC i PARTICIPATIU.

. Respectem les arrels i la IDENTITAT de cada infant.

. ACOLLIM a les persones que entren a formar part del projecte per tal que se’n puguen sentir part.

. El respecte a la LLIBERTAT de MOVIMENT ESPONTANI i a la conquista de l´autonomia.

. La importància d´oferir un entorn adequat.

. Importància d´un acompanyament emocional respectuos.

. L´atenció de la qualitat i el respecte pel ritme de desenvolupament individual de cada infant.

. El perill de les intervencions d´estimulació que “forcen” el ritme individual de l´infant.

       . El valor de les activitats de la vida quaotidiana:

Es necessari que els infants puguen reconèixer les seues emocions, expressar-les i sobre tot no categoritzar-les. No hi ha emocions bones ni dolentes, ja que totes serveixen per a un procés d´autosuperació (només si ens sentim tristos o insatisfets, etc) podrem modificar la situació que ens fa estar així, avançant en els nostres camins. Si les podem canalitzar de forma constructiva, les emocions son un gran motor de creixement. És molt important per a nosaltres tenir en compte els processos emocionals pels quals està passant l´infant.

La nostra proposta és que aquesta sensibilitat s´integre dins de totes les activitats del projecte. La pròpia dinàmica ja propicia el treball emocional de l´infant ja que:

. No hi ha judicis de valor (ets dolent/bo, això no es fa així, ets lent…)

. Els límits es treballen des del respecte i l´acompanyament.

. No hi ha ni càstigs ni recompenses.

. Es respecta el ritme de cada infant.

. Relacionar-nos des de l´aprovació fomenta l´autoestima i el desenvolupament propi i de l´altre. Tots els infants s´han de sentir acceptats i respectats.

. Es treballa l´autoconfiança, l´autoestima i l´autodisciplina. Per això es necessari que les activitats siguen adequades al seu nivell de desenvolupament.

. L´adult intervé en els conflictes com a moderador. Marca les pautes per a que cada infant puga expressar el que sent sense fer ús de la violència.

. L´adult mai fa JUDICIS, però si que intervé perquè l´infant puga expresar el que li agrada i el que no, i donar alternatives per tal de no fer ús de la violència.

. Es fomenta l´autoregulació de la son, de la gana, dels esfinters, de la sed…

. Es fomenta la responsabilitat i l´ordre.

. Sempre es treballa des de la serenitat, la calma i la pau. Tot això genera un espai de seguretat emocional.

Donem molta importància a la participació, tant dels pares com de la societat, sol.licitant la seua col.laboració a fi de treballar coordinadament.

 FUNCIONS DE LES FAMÍLIES ACOMPANYATS

. Respectar el cos dels altres infants.

. Respectar el nostre cos.

. Respectar el material que hi ha en cada espai.

ENTRADES I EIXIDES RELAXADES

Per respectar el moment de trobada amb cada infant i per tal que siga una entrada amb el menys estrés possible (entenent que 114 famílies entrant a la vegada en un edifici crea una situació poc natural i caòtica), donem la possibilitat, que l’entrada dels infants acompanyats de les seues famílies tinga un marge horari que comence a les 9.00h i que acabe a les 9:30h.

COM HO FEM?

Distribuim els infants en dos grups:

  1. Els de nova incorporació, tant d´un any com de 2 anys.
  2. Els ja incorporats el curs escolar anterior.

1 ANY

DEL 09 AL 13 DE SETEMBRE 2019

Els de nova incorporació entraran de manera escalonada (entrada relaxada), en dos grups. Un de 9 a 10:30 i l´altre de 11 a 12:30. No coincideixen en ningun moment per tal de garantir una major seguretat afectiva. Estaran presents a l´espai com a màxim un hora i 30 minuts, sempre respectant el seu estat emocional, si no està preparat suggerim a les famílies que poden anar-se´n fins demà. Els que entren a les 9 eixiran com a molt tard a les 10:30 del matí, els que entren a les 11 fins a les 12:30 hores.

GRUPS A B
ENTRADA 9 11
EIXIDA 10:30 12:30

 

DEL 16 AL 20 DE SETEMBRE 2019

Ampliem l´horari de permanència al centre amb 15 minuts, fins a una hora i 45 minuts amb una entrada relaxada i escalonada en la mateixa franja horaria que l´anterior. Tampoc coincideixen els 2 grups en cap moment per establir una major seguretat afectiva. Els que entren a les 9 eixen com a molt tard a les 10:45 i els de les 11:15 a les 13 hores.

GRUPS B A
ENTRADA 9 11:15
EIXIDA 10:45 13

DEL 23 AL 30 DE SETEMBRE 2019

Ampliem l´horari de permanència amb 45 minuts més amb una entrada relaxada en les mateixes franges horàries. En aquesta setmana al ser l´última de setembre coincidiran 1 hora els dos grups. Amb una franja horaria com a màxim de 2 hores i mitja. Els que entren a les 9 eixen com a molt tard a les 11:30 i els de les 10:30 fins les 13 hores.

GRUPS A B
ENTRADA 9 10:30
EIXIDA 11:30 13

2 ANYS

DEL 09 AL 17 DE SETEMBRE 2019

Els ja incorporats i els de nova incorporació amb dos franges horàries distribuïts en dos grups, els quals no coincideixen. Uns de 9 fins a les 10:45 i els altres de 11:15 fins a les 13 hores, com a màxim.

GRUPS A B
ENTRADA 9 11:15
EIXIDA 10:45 13

 DEL 18 AL 30 DE SETEMBRE 2019

Els ja incorporats, que es queden al menjador una franja horaria de 9 a 13 i els de nova incorporació més els que no es queden al menjador una altra franja horaria de 9 a 12:15 com a màxim.

GRUPS A (menjador) B (no menjador i nous)
ENTRADA 9-10 (entrada relaxada) 9-10 (entrada relaxada)
EIXIDA 12:45- 13 (eixida relaxada) 11:45-12 (eixida relaxada)

 OCTUBRE-MAIG

Els horaris son orientatius per tal de tenir una referència temporal.

JUNY

Els horaris son orientatius per tal de tenir una referència temporal.

 ORGANITZACIÓ PERSONAL

1 ANY 4 educadores més una educadora de suport (5 adults)
2 ANYS 3 educadores més una educadora de suport més direcció (5 adults)

 PERQUÈ ÉS IMPORTANT FER-HO AIXÍ?

. Perquè és un territori d´infància i vetlem pel seu benestar físic i emocional consensuat per tots els integrants de l´equip educatiu.

. Perquè es el moment en què s´estableix una relació de confiança i empatia família-escola

. Perquè proporciona a les educadores i famílies seguretat i confiança.

TENIM EN COMPTE

. Als infants: són els protagonistes de la seua adaptació, respectant al màxim les seues necessitats. Mostrar una actitud d´estima i confiança en les seues possibilitats. Deixar-lo que observe, manipule i explore lliurement. Acceptar-lo tal i com es. Respectar els seus processos evolutius i maduratius (no avançar ni anticipar)

. A les famílies: participant activament d´aquest procés, recolzant emocionalment els seus fills, confiant en les seues possibilitats i col.laborant en tot el procés. Cal acceptar la seua presència dins de l´espai. Són especialment importants perquè permet un distanciament gradual de l´infant de la figura d´aferrament a mesura que va adquirint una major seguretat emocional i va construint els nous vincles afectius. Aquesta presència acostuma a ser poc comuna i no volem que siga així al nostre espai, ja que de vegades genera tensions i conflictes entre adults.

. A les educadores: amb una intervenció cada vegada més treballada, sense deixar res a l´espontaneïtat. Tenir preparat un ambient propici (materials, espais, actituds, intervencions…) per poder donar resposta a les necessitats autèntiques. Tenint molt clara quina és la nostra actitud amb els infants i famílies; amb els infants acompanyant-los amb el seu desenvolupament i amb les famílies, informant-los i orientant-los, sempre amb el suport de l´equip educatiu.

LES NECESSITATS AUTÈNTIQUES DE LA INFÀNCIA SON:

– Necessitats fisiològiques bàsiques.

– Necessitat de protecció.

– Necessitat d´exploració

– Necessitat d´un entorn segur amb presència d´adults disponibles.

– Necessitat d´ambients preparats.

– Necessitat de perteneixer i ser reconegut.

– Necessitat d´ocupar el lloc adequat en el sistema familiar.

– Necessitat d´autonomia i temps.

– Necessitat de moviment i joc.

– Necessitat de crear el seu propi Auto concepte.

PRINCIPIS BÀSICS

Les relacions humanes des d’una mirada amorosa

Bàsicament educar i viure és sinònim de relacionar-se. Aprenem i creixem a través de les relacions amb els altres. Cuidar del desenvolupament d’un infant i acompanyar-lo en el seu procés és sobretot el resultat de tenir cura de les relacions des de l’amor, amb la seua família, amb els altres educadors, amb els altres infants i principalment amb un mateix. És de cultivar una actitud amorosa en les relacions de tal manera que l’ambient que es crea permeta viure una sèrie d’experiències que faciliten la comprensió, el creixement i l’aprenentatge.

L’autonomia i l’autorregulació.

La interacció amb l’entorn i amb els altres parteix d’una necessitat interna de jugar, de descobrir, de conviure i de comunicar-se. Els contextos educatius han de facilitar l’autonomia i la possibilitat de regular els propis processos motrius, emocionals, socials i cognitius.

L’aprenentatge vivencial i actiu

L’aprenentatge que parteix del propi organisme implica descobrir, tocar, sentir i explorar l’entorn natural i social.

El desenvolupament de la percepció i l’educació emocional

Els processos educatius s’articulen bàsicament a través de les interaccions amb els altres. La convivència i el creixement humà es basen en la capacitat de percebre el propi estat i necessitats internes i les dels altres. L’acompanyament emocional dels infants requereix d’un ambient amorós i d’una actitud d’escolta, de vincle, d’empatia i de no judici per part dels adults disponibles.

Els ambients preparats adequats

El desenvolupament i aprenentatge no és mai un procés lineal i col·lectiu, sinó que segueix un ritme intern i individual. Respectar els processos individuals significa disposar els ambients, els materials i les condicions perquè cada infant construisca els seus aprenentatges diferenciats.